Privacy-verklaring

INLEIDING

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. (Officieel in werking sedert 25 mei 2018)

IDENTITEIT

Ons website-adres is: http://www.ccchocolaterie.be.

CCChocolaterie BVBA
Liebaardstraat 133
8790 Desselgem

0032 (0)486 96 99 58

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

We zijn een ambachtelijk of artisanale chocolaterie. Goedgekeurd door het FAVV.

DOEL GEGEVENS

De website van CCChocolaterie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Met deze gegevens kunnen wij deze website optimaliseren voor andere gebruikers..

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de www.ccchocolaterie.be veilig is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bio Farm Devos via de website. In dit formulier wordt om de benodigde gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gevraagd. Gegevens die ingevuld worden in het contactformulier worden enkel gebruikt om je te contacteren.

OPSLAG PERIODE

CCChocolaterie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard na laatste gebruik, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CCChocolaterie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CCChocolaterie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door CCChocolaterie
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CCChocolaterie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat CCChocolaterie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik.

Het gebruik maken van deze rechten kan via CCC@CCChocolaterie.be
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

CCChocolaterie kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.